ON-LINE CVIČENIE


Cvičte bezpečne z pohodlia svojho domova. Do rozvrhu hodín sme zaradili on-line cvičenia a Zoom live cvičenia.


On-line cvičenia

sú dostupné cez túto web stránku v čase,ktorý je uvedený v rozvrhu. Nestihla si si odcvičiť on-line tréning? Nič to. Tréningy sú na stránke dostupné ešte nasledujúce 2hodiny.


Zoom live cvičenia
tréningy prebiehajú v reálnom čase ako konferenčný hovor prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Nainštalujte si aplikáciu ZOOM do svojich mobilných telefónov, PC, tabletov, Smart TV.....vytvorte si konto.
Následne stlačte tlačidlo JOIN. Nasledujú kroky kedy pridáte MEETING ID, ktoré je vždy uvedené v rozvrhu hodín spolu aj s heslom.


Tešíme sa cvičiť pretože DNES TO DÁŠ.
Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nás kontaktujte e-mailom, telefonicky: 0915 622 228, Facebook, Instagram