Tovarnícka 1, 955 01 Topoľčany
+421 915 622 228

Rezervačný poriadok

  • na lekcie je nutné objednať sa prostredníctom online rezervácie alebo telefonicky
  • rezervácia je možná 48 hodín vopred pred lekciou
  • zrušiť rezerváciu je možné 1hodinu pred začiatkom lekcie
  • klientom s aktivovanou online rezerváciou, ktorí nezrušia dvakrát svoju rezerváciu v priebehu 2 mesiacov bude služba online rezervácia deaktivovaná. Opätovná aktivácia online rezervácie bude možná za poplatok 5€
  • klientom s permanentkou, ktorí nezrušia svoju rezerváciou objednaného miesta v danom časovom limite bude lekcia započítaná ako absolvovaná
  • rezervácia prepadá začatím lekcie