LETNÉ CAMPY PRE DETI-volný termín august

Možnosť pre deti využiť letné prázdninové chvíle na čas plný zábavy. Okrem bohatého športového programu čakajú na deti umelecké a kreatívne aktivity. Doobedné aktivity sú rozdelené na základe tematiky kempu v danom týždni.

PROGRAM NA LETO 2024

Aj tento rok se pripravili pre deti denné letné tábory
2 turnusy počas mesiaca Júl a August