ZDRAVOTNÉ CVIČENIA

SM Systém

je jednoduchý, fyziologický a hlavne účinný cvičebný postup. Rýchlo a jednoducho posilňuje oslabené svaly a uvoľňuje svaly preťažené. Naučiť sa ho je rýchle, jednoduché a zábavné.

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu. Funkciu týchto svalových reťazcov definuje špirálová stabilizácia – jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré posilnia, uvoľnia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Pravidelným cvičením sa obnoví pohyblivosť chrbtice a vylepší sa držanie tela. Cvičenie je zameraná najmä na:Zdravý chrbát:Držanie tela, Hlboký stabilizačný systém chrbtice (HSSCH), Svalová nerovnováha, Posturálne poruchy, Vertebrogénne poruchy, Hyperlórdoza, Hyperkyfóza, Skolióza, Vysunutá platnička (hernia disku), Uvoľňovacie cvičenia, Vyrovnávacie cvičenia, Naťahovacie cvičenia, Posilňovacie cvičenia.