ZDRAVOTNÉ CVIČENIA

SM Systém

je jednoduchý, fyziologický a hlavne účinný cvičebný postup. Rýchlo a jednoducho posilňuje oslabené svaly a uvoľňuje svaly preťažené. Naučiť sa ho je rýchle, jednoduché a zábavné.

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu. Funkciu týchto svalových reťazcov definuje špirálová stabilizácia – jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Zdravý chrbát je systém špeciálnych cvikov, ktoré posilnia, uvoľnia a pomôžu udržať Váš chrbát zdravý. Pravidelným cvičením sa obnoví pohyblivosť chrbtice a vylepší sa držanie tela. Cvičenie je zameraná najmä na:Zdravý chrbát:Držanie tela, Hlboký stabilizačný systém chrbtice (HSSCH), Svalová nerovnováha, Posturálne poruchy, Vertebrogénne poruchy, Hyperlórdoza, Hyperkyfóza, Skolióza, Vysunutá platnička (hernia disku), Uvoľňovacie cvičenia, Vyrovnávacie cvičenia, Naťahovacie cvičenia, Posilňovacie cvičenia.

SOUNDHEALING

Čo je Sound Healing?

Sound Healing je staroveká metóda samo-liečenia, ktorá sa stáva opäť modernou! Podobne ako joga, sound healing je nástroj/metóda, vďaka ktorej dokážeme aktivovať samo-liečiaci proces v našom tele. Technika liečenia opradená tajomstvami antických liečiteľov a filozofov zavítala aj k nám, do JOGA ZDRAVO. V starovekom Grécku sa hudba používala ako terapia. Samotné slovo "terapia" pochádza z gréckeho therapia, čo znamená "slúžiť alebo pomáhať v medicíne". Grécki lekári kedysi používali flauty, lýry a cittery ako nástroje medicíny. Pomocou vibrácií hudobných nástrojov dokázali podporiť trávenie, navodiť spánok a liečiť duševné poruchy. Aristoteles vo svojej slávnej knihe "De Anima" napísal, že zvuk flauty môže vzbudiť silné emócie a očistiť dušu. Určite ste už počuli vetu "Hudba je najlepším liekom" a pravdepodobne ste aj zažili, že ste sa vďaka hudbe cítili silnejšími, energickejšími alebo aj oddýchnutí.  Čo musíte vedieť o sound healingu? Naše telá a myseľ reagujú veľmi odlišne na nepríjemný zvuk zbíjačky a pokojné zurčanie potoka. Či už to naša vedomá myseľ vníma alebo nie, naše telá sa dokážu naľadiť na vibráciu týchto zvukov, pričom vedia kedy by sme sa mali nabiť energiou alebo spomaliť. Hudba je prirodzenou súčasťou kolobehu života, založená na harmónii a rytme, rovnako ako ľudský život. Deň a noc, svetlo a tma, sezónne zmeny, pasívny a aktívny život ako aj všetky ostatné fyziologické a biologické funkcie sú rytmické. Spánok, jedenie, menštruačný cyklus, chôdza, rozprávanie a ďaľšie funkcie života, ak nie všetky sú rytmické. Nádych, výdych a tlkot srdca sú hudbou nášho organizmu. Zvuk predstavuje vibráciu a neviditeľnú energiu, ktorá sa ľudským vnímaním a počúvaním dokáže dostať hlboko do bunkových štruktúr. Naše telá a myseľ reagujú na zvuk aj keď niektoré frekvencie nepočujeme. Naše bunky absorbujú zvukové vlny a vibrácie, ale taktiež ich vydávajú. Zvuk sa od pradávna prirovnával k živinám, ktoré nabíjajú, alebo uvoľňujú náš mozog a nervový systém.

Sound Healing - terapeutická metóda, ktorá aktivuje samo-liečiaci proces v tele pôsobí na všetkých úrovňiach nášho bytia: emocionálnej, mentálnej, fyzickej aj duševnej. Terapeutické zvuky odbúravajú emočné i mentálne bloky a navodia harmonický stav bytia. Benefity soundhealingu: Počas relaxácie vnímame frekvenčné vlnenie podobne ako v alfa hladine.Pri navodení hladiny alfa sa ľudský mozog stane prístupnejší, dochádza k rýchlejšiemu dosiahnutiu meditatívneho stavu, upokojeniu, a následnej hĺbkovej regenerácii po fyzickej aj duševnej stránke.Dochádza k samoliečiacemu procesu v našom tele.