VŠETKÝCH PRIATEĽOV CHCEME POZVAŤ


na Vianočné posedenie dňa 21.12.2022. Tešíme sa na Vás všetkých aj na tých ktorých sme dlhšie nevideli a chcú si spríjemniť Vianočné chvíľky.


MYFIT TEAM